បង្កើន​ល្បឿន អ៊ីន​ធើណិត ៣៧៥% ជាមួយ Firefox

POSTED BY ADMIN ON DECEMBER – 16 – 2011

នេះជាវិធីល្អមួយក្នុងការជួយបន្ថែម ល្បឿន internet របស់លោកអ្នក​ដោយមិនចាំបាច់ប្រើកម្មវិធីជួយ។

ហើយ​វិធី​សាស្ត្រ​នេះ​ គឺយើងអាចធ្វើបានតែចំពោះ Mozilla Firefox ប៉ុណ្ណោះ។

លោក​អ្នក​អាចធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោមៈ

១. បើក Mozilla Firefox

២. បន្ទាប់មកវាយពាក្យថា about:config នៅក្នុង Address bar.

៣. សូមស្វែងរកពាក្យ network.http.pipelining អោយទៅជា True “ដោយ click លើវារហូតដល់ទៅជា True”។

៤. បន្ទាប់សូមស្វែងរកពាកមួយទៀតគឺ network.http.proxy.pipelining អោយទៅជា True ដោយធ្វើដូចចំណុចទី ៣។

៥. ចំណុចទី​៥ គឺចុ Mouse ស្តាំ ” Right Click” កន្លែងណាក៌បាន បន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកពាក្យ Create new –> Integer សូមវាយឈ្មោះថា nglayout.initialpaint.delay ត្រង់កន្លែង បង្កើតឈ្មោះ។ បន្ទាប់មក ចុច OK បន្ទាប់មកដាក់តំលែ 0 សូន្យក្នុងប្រអប់ –> ចុច OK។

៦. បន្ទាប់មក Restart Mozilla Firefox…………….
មានអារម្មណ៌ថា ដូចជាលឿនជាងមុនទេ សូម​សាក​ល្បង​ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​ពុំ​ទាន់​បាន​សាក​ល្បង​វា ។។

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: