វិធីសម្អាត Ads លើវ៉ិបសាយជាមួយ Adblock Plus

តើលោកអ្នក​កំពុងធុញទ្រាន់នឹង ការផ្សព្វផ្សាយ​នៅលើ​វ៉ិបសាយនានា ណាស់មែនទេ? ការលោតផ្ទាំងរូបភាព ចលនារូបភាព ឬវីដេអូ ជាដើមហេតុ​នាំឲ្យ​ការ​បើកទំព័រវ៉ិបសាយរបស់អ្នក​កាន់តែយឺត និងស៊ីចំនួន MB នៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតកាន់តែច្រើន។ ឥឡូវនេះសំបុកអាយធី សូមបង្ហាញជូន Adblock Plus ជាជំនួយការពិសេស​ក្នុងការលាក់ ឬបិទបាំង​មិនឲ្យមាន​ការលោតផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ​ទាំងនោះ។

ជាការងាយបំផុត ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែតំឡើង Extension សម្រាប់ Chrome Browser (បានតែ Chrome តែប៉ុន្នោះ) នោះ​វានឹង​ធ្វើការ​លាក់ ឬឃាត់ឃាំង មិនឲ្យមាន​ការចេញផ្ទាំង​ទាំងនោះទៀតឡើយ។

សូមចូលទៅកាន់ https://chrome.google.com/webstore/detail/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb ដើម្បីតំឡើង​សូមចុចលើ Add to chrome។ បន្ទាប់ពីតំឡើងរួចហើយ សូមសាកល្បងបើកគេហទំព័រ ដូចជា៖

១. http://www.khmer24.com/

២. http://camhr.com/

៣. ឬសាកល្បងទាញយកឯកសារពី http://www.mediafire.com/ លោកអ្នក​នឹងប្លែកអារម្មណ៍! ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ​មួយចំនួននឹង​ត្រូវបានលាក់!!!

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: