សណ្ដែ​​ជា​​អាហារ​​ល្អ​​ចំពោះ​​សុខភាព

រាល់​សណ្ដែក​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ថា​ជា​អាហារ​ដែល​មាន​សារ សំខាន់ ពីព្រោះ
​សណ្ដែក​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​សារជាតិ​ចិញ្ចឹម​ជាច្រើន ។ សណ្ដែក​គឺ​បាន​ចាត់​ចូល​ជា​អាហារ​ដែល
​ល្អ​ចំពោះ​សុខភាព​ផង​ដែរ ព្រោះ​វា​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ក្រុម​បន្លែ​, ក្រុម​សាច់ និង​ក្រុម​ស
ណ្ដែក ។ ហេតុផល​មួយ​ថា ហេតុ​អី្វ​ក៏​សណ្ដែក​នឹង​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​របប​អាហារ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់
​អ្នក គឺថា​សណ្ដែក​មាន​ទាំង​សារជាតិ​សរសៃ​រលាយ និង​សារជាតិ​សរសៃ​មិន​រលាយ ។
សណ្ដែក​ទាំងអស់​មាន​ផ្ទុក​នូវ​សារជាតិ​សរសៃ​នៃ​បន្លែ​មួយ​ចំនួន ។

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: